អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ​គ្រោះថ្នាក់​ចំពោះ​សមាជិក​ពួកជំនុំ

  នៅពេល​ដែល​ពួកជំនុំ​របស់​យើង​កាន់តែ​មាន​សុខភាពល្អ នោះ​ចំនួន​មនុស្ស​ចូលរួម​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​នឹង​កើន​ឡើង​លើស​ចំនួន​ឈ្មោះ​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​សមាជិក​ពួកជំនុំ​របស់​យើង​ទៅ​ទៀត។ More

 • in

  ការ​រីកចម្រើន និងការមិន​រីកចម្រើន​របស់​ពួកជំនុំ

  កាតព្វកិច្ច​មួយ​របស់​ពួកជំនុំ គឺ​ធ្វើ​ជា​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ព្រះជាម្ចាស់​ប្រើ ដើម្បី​ជួយ​ឲ្យ​រាស្ត្រ​របស់​ទ្រង់​រីកចម្រើន​ក្នុង​ព្រះគុណ។ More

 • 13:16
  in ,

  លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​​គ្រីស្ទបរិស័ទ​

  ប៉ុន្តែ​គាត់​នឹង​មិន​ឈប់​និយាយ​ត្រឹម​នោះ​ទេ។ គាត់​នឹង​បន្ត​ទៀត​ថា «ប៉ុន្តែ ដោយសារ​សេចក្តី​មេត្តាករុណា​ និង​សេចក្តី​សន្យា​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ទ្រង់ ទូលបង្គំ​ពឹង​អាង​លើ​ព្រះ​លោហិត​របស់​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​ដែល​បាន​ខ្ចាយ​ជំនួស​ទូលបង្គំ ដោយ​បង់​លោះ​បាប​ទូលបង្គំ ហើយ​បាន​បំពេញ​នូវ​សេចក្តី​តម្រូវ​ដ៏​សុចរិត និង​បរិសុទ្ធ​របស់​ទ្រង់ ព្រមទាំង​បាន​ដក​សេចក្តី​ក្រោធ​របស់​ទ្រង់​ទាស់​នឹង​បាប​ទូលបង្គំ​ចេញ»។ More

 • in

  លក្ខណៈ​នៃ​សេចក្តី​អធិប្បាយ​តាម​អត្ថន័យ​ព្រះ​គម្ពីរ

  ការ​អធិប្បាយ​តាម​អត្ថន័យ​ព្រះ​គម្ពីរ មាន​ន័យ​ថា ពួក​ជំនុំ​ជឿ​ថា ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មាន​អំណាច​លើ​ជីវិត​របស់​ពួក​គេ។ More

 • in

  មនុស្ស​ពីរ​ប្រភេទ

  រាស្ត្រ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នឹង​រក​ឃើញ​ជីវិត​តាម​រយៈ​ការ​ស្តាប់​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ និង​ការ​ប្រតិបត្តិ​តាម​ព្រះ​បន្ទូល​នោះ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ របៀប​នៃ​ការ​រក​ជីវិត វា​សាមញ្ញ​ណាស់។ More

 • in

  រូបអង្គ​ព្រះជាម្ចាស់​សំខាន់​បំផុត

  យើង​នឹង​បាន​បរិសុទ្ធ​ដូចជា​ទ្រង់ មាន​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ដូច​ជា​ទ្រង់ និង​រួម​មក​តែ​មួយ​ដូច​ជា​ទ្រង់។ More

 • in

  រូបអង្គ​ព្រះជាម្ចាស់​សំខាន់​បំផុត

  តើ​កូន​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ដ៏​ច្រើន​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះ? យើង​ត្រូវ​បង្ហាញ​នូវ​ចរិតលក្ខណៈ​ របស់​ព្រះរាជបុត្រា និង​ព្រះវរបិតា​ដែល​ទ្រង់​គង់​នៅ​ឯ​នគរ​ស្ថានសួគ៌ ហើយ​យើង​ក៏​ត្រូវ​បង្ហាញ​នូវ​ភាព​ដូច ជា​ព្រះ ព្រមទាំង​រូបអង្គ និង​សិរីល្អ​ របស់​ទ្រង់​ផង​ដែរ។
  ព្រះយេស៊ូវ​ប្រាប់​យើង​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា «អ្នក​ផ្សះផ្សា» ដោយ​ព្រោះ​ព្រះវរបិតា​ទ្រង់​បាន​ផ្សះផ្សា​យើង​ជាមួយនឹង​ទ្រង់​តាមរយៈ​យញ្ញបូជា​របស់​ព្រះរាជបុត្រា​ទ្រង់ (ម៉ាថាយ ៥:៩)។ More

 • in

  រូបអង្គ​ព្រះជាម្ចាស់​សំខាន់​បំផុត

  ដោយសារ​ព្រះរាជបុត្រា​នេះ​បាន​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​រូបអង្គ​ព្រះវរបិតា​ទ្រង់​យ៉ាង​ឥតខ្ចោះ ដូច្នេះ​ទ្រង់​អាច​មាន​បន្ទូល​ទៅ​កាន់​លោក ភីលីព ជា​សិស្ស​ទ្រង់​ថា «អ្នក​ណា​ដែល​ឃើញ​ខ្ញុំ នោះ​ក៏​បាន​ឃើញ​ព្រះវរបិតា​ដែរ» (យ៉ូហាន ១៤:៩)។
  ព្រះវរបិតា​យ៉ាងណា នោះ​ព្រះរាជបុត្រា​ក៏​យ៉ាង​នោះ​ដែរ។ More

 • in

  រូបអង្គ​ព្រះជាម្ចាស់​សំខាន់​បំផុត

  នេះ​មាន​ន័យ​ថា ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ញែក​ពួកគេ​ទុក ដើម្បី​នឹង​បង្ហាញ ហើយ​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ចរិតលក្ខណៈ​របស់​ទ្រង់ និង​សិរីល្អ​របស់​ទ្រង់​ដល់​សាសន៍​ដទៃ​ទៀត​ដោយ​ការ​ធ្វើ​តាម​ក្រឹត្យវិន័យ​ដែល​ទ្រង់​បាន​ប្រទាន​ដល់​ពួកគេ (ដូច​ដែល​លោក អ័ដាម គួរតែ​បាន​ធ្វើ​ដែរ)។ More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.