អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជំហាន​ប្រាំពីរ​យ៉ាង ដើម្បី​ពង្រឹង​ការ​អធិស្ឋាន​ឲ្យ​មាំ

    យើង​និយាយ​ច្រើន​ណាស់​ទាក់ទង​នឹង​ចំណុច​សំខាន់​នៃ​ការ​អធិស្ឋាន ប៉ុន្តែ​ភាគ​ច្រើន​យើង​មិន​ដឹង (ឬ​ក៏​ភ្លេច) អំពី​របៀប​នៃ​ការ​អធិស្ឋាន។ More

  • in

    ខ្វល់​ខ្វាយ

    «កុំ​ឲ្យ​ខ្វល់​ខ្វាយ​អ្វី​ឡើយ ចូរ​ទូល​ដល់​ព្រះ ឲ្យ​ជ្រាប​ពី​សេចក្ដី​សំណូម​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ក្នុង​គ្រប់​ការ​ទាំង​អស់ ដោយ​សេចក្ដី​អធិស្ឋាន នឹង​ពាក្យ​ទូល​អង្វរ ទាំង​ពោល​ពាក្យ​អរ​ព្រះ​គុណ​ផង។» (ភីលីព ៤:៦) More