អត្ថបទថ្មីៗ

 • in ,

  ដំណឹង​ល្អ

  ដំណឹង​ល្អ​គឺ​ជា​ដំណឹង​នៃ​ការ​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​ស្រឡាញ់​លោកីយ៍​នេះ​ដ៏​ម៉្លេះ រហូត​ដល់​ថ្នាក់​ទ្រង់​ប្រទាន​ព្រះ​រាជបុត្រា​តែ​មួយ​គត់​របស់​ព្រះ​អង្គ ដើម្បី​ឲ្យ​មក​សុគត​សម្រាប់​អំពើ​បាប​របស់​យើង (យ៉ូហាន ៣:១៦)។ អាន​បន្ថែម

 • in

  ត្រូវ​តែ​ថែរក្សា ការពារ

  «ចំពោះ​ក្រុមជំនុំ ដំណឹងល្អ​គឺ​ជា​អំណោយទាន​ដ៏​មាន​តម្លៃ​បំផុត​ដែល​ពួកគាត់​ត្រូវ​តែ​ថែរក្សា ការពារ និង​ចែកចាយ​បន្ត»។ (Kenneth Mbugua) អាន​បន្ថែម

 • in

  ដំណឹងល្អ

  «ការ​ដែល​យើង​ជឿ​ថា ដំណឹងល្អ​គឺ​គ្រាន់​តែ​សម្រាប់​អ្នក​មិន​ជឿ​គឺ​ជា​ការ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​សោក​ស្ដាយ​ណាស់។» (D.A. Carson)
  អាន​បន្ថែម