អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ត្រូវ​តែ​ថែរក្សា ការពារ

  «ចំពោះ​ក្រុមជំនុំ ដំណឹងល្អ​គឺ​ជា​អំណោយទាន​ដ៏​មាន​តម្លៃ​បំផុត​ដែល​ពួកគាត់​ត្រូវ​តែ​ថែរក្សា ការពារ និង​ចែកចាយ​បន្ត»។ (Kenneth Mbugua) More

 • in

  ដំណឹងល្អ

  «ការ​ដែល​យើង​ជឿ​ថា ដំណឹងល្អ​គឺ​គ្រាន់​តែ​សម្រាប់​អ្នក​មិន​ជឿ​គឺ​ជា​ការ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​សោក​ស្ដាយ​ណាស់។» (D.A. Carson)
  More