អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    ណូអែលរាត្រីនេះ…

    យើង​អាច​និយាយ​ទៅ​កាន់​គ្នា​ទៅវិញ​ទៅ​មក​ថា «រីករាយ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ណូអែល» ពីព្រោះ​យើង​បាន​មាន​សេរីភាព​​ចេញពី​ទាសភាព​ដ៏​តក់ស្លុត​នៃ​អំពើបាប និង​សេចក្ដី​នោះ​រួច​ហើយ។ More

  • in

    ការប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ណូអែល

    បន្ទាប់​មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន​ក្រោយ​ពេល​នោះ សេចក្ដី​ភ័យខ្លាច និង​សេចក្តី​អាម៉ាស់​បាន​ចូល​មក​ក្នុង​ផែនដី​នេះ។ ដោយសារ​អំពើ​បាប សេចក្តី​ស្លាប់​ក៏​បាន​ចូល​មក​ក្នុង​ផែនដី​នេះ​ផង​ដែរ។ More