អត្ថបទថ្មីៗ

 • ក្តៅៗ

  in

  ការ​រស់​ឡើង​វិញ៖ ចំណុច​១០​យ៉ាង​ដែល​លោក​អ្នក​គួរ​ដឹង

  ប៉ុន្តែ ដោយ​ព្រោះ​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​យក​ឈ្នះ​លើ​សេចក្ដី​ស្លាប់ នោះ​យើង​ក៏​មាន​ទំនុក​ចិត្ត​ថា នៅ​ថ្ងៃ​មួយ​យើង​នឹង​រស់​ឡើង​វិញ​ដែរ ហើយ​យើង​នឹង​ជួប​ព្រះ​យេស៊ូវ ព្រម​ទាំង​មនុស្ស​ដែល​យើង​ស្រឡាញ់​ជា​ថ្មី​ម្ដង​ទៀត។ ការ​ដែល​យើង​យល់​ដឹង​អំពី​ចំណុច​នេះ នោះ​នឹង​ធ្វើឲ្យ​យើង​កែ​ប្រែ​គំនិត​ទាំង​ស្រុង​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ប្រឈម​មុខ​ជា​មួយ​សេចក្ដី​ស្លាប់។ More

 • in

  ឥត​ប្រយោជន៍

  «ហើយ​បើ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មិន​បាន​រស់​ឡើង​វិញ​មែន នោះ​ជំនឿ​របស់​អ្នករាល់គ្នា​ឥត​ប្រយោជន៍​សោះ​អ្នក​រាល់​គ្នា​នៅ​ជាប់​ក្នុង​អំពើ​បាប​ដដែល» (១កូរិនថូស ១៥:១៧ គកស) More